O našej firme

 Sme mladá dynamická obchodná spoločnosť, ktorá si dala za cieľ rozvinúť veľkoobchodný predaj okien vo viacerých krajinách Európy.

Našou snahou je priniesť pre zákazníka kvalitné a predovšetkým efektívne riešenie. V období hospodárskej krízy a neustáleho zvyšovania cien energií je stále väčší dopyt po efektivite investície.

Nie sme výrobca okien, ktorý sa snaží za každú cenu predať svoje produkty. Vyberáme spomedzi európskych výrobcov to najrozumnejšie pre našich zákazníkov.

Naši dodávatelia sú renomovaní výrobcovia s certifikátmi kvality ISO 9001, ISO 14001. Dodávajú svoje produkty už veľa rokov do krajín západnej Európy, a zároveň využívajú výhody svojej polohy vo východnej časti Európskej únie.

Okná a dvere sú vnímané v súčasnosti predovšetkým ako prostriedok, ako znížiť tepelné straty  a tým usporiť náklady na kúrenie a chladenie.

To je možné dosiahnuť nielen technickými parametrami okien a dverí, ale predovšetkým cenou, ktorú zákazník za túto úsporu zaplatí. Len správny pomer počiatočnej investície spojenej s nákupom okien a reálnou dosiahnutou úsporou energie je skutočným kritériom efektívnosti.

Na trhu je dnes veľa vysokokvalitných okien, ktorých nadobúdacia cena je taká vysoká, že sa zďaleka nevyrovná dosiahnutej energetickej úspore. Exaktne spočítaná návratnosť takejto investície vychádza na 50 až 75 rokov ! To je niekoľkonásobne viac ako je životnosť týchto okien.

Za týmto účelom sme dali vypracovať vedeckým kapacitám zo stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave expertíznu správu. Táto jasne ukazuje, koľko  maximálne musí nákup a montáž okien stáť, aby sa počiatočná investícia vrátila pred skončením životnosti okien a aby tak bola pre zákazníka efektívna.

A takéto produkty ponúka naša spoločnosť.